Plechovka na Rock For People

Recyklace v uměleckem pojetí na Rock For People

Soutěž uspořádaná na podporu recyklace nápojových plechovek poznala svého vítěze. Z českých návrhů získal nejvíce hlasů Mobilní hliníkový dům od Pavla Karouse. Finální realizace interaktivního pohyblivého objektu posloužila svému účelu na festivalu Rock for People Europe v Plzni. Pomohla zde organizátorům soutěže informovat o kvalitách hliníku a o možnostech jeho třídění a recykalce.

Soutěž odstartovala 1. 4. na facebookové stránce Canstarter, na níž se zveřejnily nápady českých a slovenských umělců. Zadání znělo jasně: Vytvořte interaktivní pohyblivý objekt za použití nápojových plechovek. Z české čtveřice dostal od fanoušků nejvíce liků hliníkový příbytek Pavla Karouse, sochaře, který má bohatou zkušenost se site specific instalacemi a intervencemi do veřejného prostoru. Kromě toho se věnuje scénografii, architektuře výstav nebo designu. Ve své tvorbě se zabývá hlavně vztahem abstrakce a realismu.

Mobilní hliníkový dům
Levný, funkční, lidskou silou transportovatelný minimální hliníkový dům pro dvě osoby využívá všech výhod tohoto materiálu, zejména nízké hmotnosti, omyvatelnosti, hygienické nezávadnosti, ohnivzdornosti, zpětného tepelného odrazu a bariérových vlastností. Na realizaci finálního díla začal Pavel Karous pracovat od konce dubna, hotové dílo pak představil návštevníkúm plzeňského festivalu Rock for People, který se konale 3. – 5. července.

„Ochrana přírody je nejdůležitějším úkolem dneška a odpovědné řešení aktuálních ekologických problémů je klíčové pro budoucnost našeho světa. Například roční nerecyklovaný odpad v České republice by stačil k vytvoření provizorních ubytování pro všechny Čechy bez domova. Pokud chceme předejít ekologické katastrofě a globálnímu boji o zdroje, budeme muset ekologické cíle nadřadit těm ekonomickým a velice se uskromnit. Ale pokud se nám to nepodaří, tak doufám, že si do příchodu apokalypsy alespoň užijeme nějakou legraci,“ říká autor vítězného návrhu.

Nad akcí držela záštitu nezisková obchodní asociace BevCan East, která sdružuje přední výrobce nápojových plechovek ve střední a východní Evropě (a je součástí celoevropské Beverage Can Makers Europe). Jedním z cílů organizace je osvěta o ekologických výhodách plechovek oproti jiným obalům.

„Nápojové plechovky jsou stoprocentně recyklovatelné bez ztráty kvality materiálu, proto jsou nejvíce recyklovaným obalem nápojů na světě. Recyklace každé z nich sníží emise CO2 a spotřebu energie až o 95 % oproti výrobě nové. Celý proces recyklace trvá jen dva měsíce, což je stejná doba, jakou bude mít vítězný umělec na realizaci svého objektu,“ vysvětluje Zoltan Mak, ředitel BevCan East.

 

 


© 2013
webdesign Netropolis