Vzdělávací programy

Spolupráce se školami

Pro základní a střední školy připravil BevCan East kvalitní a přitažlivý vzdělávací balíček, který představuje osvědčenou pomůcku při výchovných a vzdělávacích aktivitách v oblasti zvyšování environmentálního povědomí např. v rámci výuky chemie, environmentální výchovy, ale také při mimoškolních aktivitách - letních táborech, škole v přírodě apod. Připravený materiál má žáky a studenty upozornit na méně známé téma hliníku - jeho historii, výrobu, životní cyklus, ale hlavně na význam recyklace hliníkových nápojových obalů - plechovek!

Vzdělávací balíček byl již v roce 2012 zaslán na základní školy a gymnázia v Brně a Ostravě - do měst, kde mají občané již několik let možnost třídit plechovky společně s dalšími využitelnými složkami komunálního odpadu do žlutých sběrných nádob.

 

Materiály obsahují:


V případě Vašeho zájmu o vzdělávací balíček od BevCan East nás prosím kontaktujte na čísle : 545 216 344, nebo zašlete e-mail na adresu: info_cz@napojovaplechovka.info


Související odkazy:

 

© 2013
webdesign Netropolis