O našich akciách

BevCan East podporuje recykláciu nápojových plechoviek. Každá recyklovaná plechovka znižuje emisie skleníkových plynov, každá recyklovaná plechovka ušetrí až 95% energie.

Našim cieľom je, aby mládež, ktorá je alebo v budúcnosti bude konzumentom nápojov v plechovkách, mala environmentálne povedomie o hliníku - vzácnej druhotnej surovine, ktorú je potrebné triediť, aby mohla ďalej prechádzať procesom recyklácie a šetriť tak energiu, zdroje a životné prostredie.

BevCan na Slovensku a v Českej republike sa zameriava na deti a mládež, systematicky pracuje so školami, ktorým ponúka edukačný balíček s príťažlivým vzdelávacím filmom, ktorý pomáha zvyšovať všeobecné environmentálne povedomie a mieru recyklácie nápojových plechoviek podporou ich triedeného zberu.

BevCan je partnerom významných eventov, festivalov a propagačných akcií. Formou hier a súťaží, umeleckých a kreatívnych dielní zoznamuje deti a mládež s hliníkovým obalovým materiálom, jeho výhodami a možnosťami ďalšieho spracovania a využitia.


Súvisiace linky:


© 2013
webdesign Netropolis