Vzdelávacie programy

Spolupráca so školami

Pre základné a stredné školy BevCan East pripravil kvalitný a príťažlivý edukačný balíček, ktorý predstavuje osvedčenú pomôcku pri výchovných a vzdelávacích aktivitách v oblasti zvyšovania environmentálneho povedomia v rámci výuky chémie, environmentálnej výchovy, ale aj pri rôznych mimoškolských aktivitách - táboroch, v škole v prírode a pod. Pripravený materiál má žiakov, či študentov, upozorniť na menej známu tému hliníka, jeho históriu, výrobu, životný cyklus, ale hlavne na význam recyklácie hliníkových nápojových obalov - plechoviek.

Edukačný balíček bol v roku 2013 zaslaný na základné školy a gymnáziá v Bratislave a Košiciach.

Materiály obsahujú:


V prípade Vášho záujmu o edukačný balíček od BevCan East nás kontaktujte na čísle: 02/4342 2151, alebo zašlite e-mail na adresu: info_sk@napojovaplechovka.sk


Súvisiace články:

 

© 2013
webdesign Netropolis